Powered By: i-Tech Nepal
कार्यक्रमको स्तर
एफएमले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरु मध्ये समाचार,मनोरञ्जन र स्वाश्थ्यमुलक कार्यक्रमहरु बढी प्रभावकारी रहेको श्रोता सर्भेक्षणले देखाएको छ ।एफएमले गत पुषमा १हजार जना श्रोतामा गरेको संक्षिप्त सर्भेक्षणमा ५०प्रतिशतले समाचार नियमित सुन्ने गरेको बताएका थिए ।त्यस्तै सामुायिक कार्यक्रम तर्फ समसामयिक बिषयमा गरिने साक्षात्कारको कार्यक्रम सरोकार ३५दशमलव५प्रतिशत श्रोताले नियमित सुन्ने गरेको बताएका थिए ।त्यस्तै मनोरञ्जन तर्फ कार्यक्रम वान्स मोर ४५प्रतिशतले रुचाएका थिए ।तपाइको श्वाश्थ्य भन्ने कार्यक्रम ३०प्रतिशत श्रोताले मनपराएका थिए ।कार्यक्रम राउण्ड टेबल,तपाइको श्रृंगार जस्ता कार्यक्रम १०प्रतिशत भन्दा कम मात्र श्रोताले रुचाएका थिए ।२०प्रतिशत भन्दा कममात्र श्रोताले रुचाएका कार्यक्रम एफएमले बन्द गरेको छ ।यस्ता कार्यक्रमका ठांउमा नयां कार्यक्रमहरु सुरु गरेको देखिन्छ ।