Powered By: i-Tech Nepal
उपकरण÷सामग्रीहरु
एफ.एममा रहेका उपकरण÷सामग्रीहरु   १) ट्रान्स्मीटर १ थान २) मिक्स्चर २ थान ३) कम्प्युटर ८ थान ४) ल्याप टप १ थान ५) टेलिभिजन १ थान ६) टेलिफोन हाईब्रिड         २ थान ७) बि.बि.सि रिसिभर        १ थान ८) उज्यालो रिसिभर         १ थान ९) डिक्स एन्टेना २ थान १०) रेडियो         ७ थान ११) क्यासेट प्लेयर २ थान १२) एम्प्लीफायर १ थान १३) माइक्रोफोन         ७ थान १४) यु.पि.एस.         १ थान १५) जेनेरेटर १ थान १६) एक्स्टर्नल हार्ड डिक्स २ थान १७) साउण्ड बक्स ६ थान १८) फ्याक्स मेसिन २ थान १९) प्रिन्टर १ थान